مشخصات بازیکن
????? :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.57.36.58 :آیپی
STEAM_1:1:221232111 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۱:۱۷:۳۹ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن