مشخصات بازیکن
?G0d_Of_no_ZOoM? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
79.127.6.91 :آیپی
STEAM_1:1:426195776 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۱:۵۷:۱۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۰۱:۵۷:۱۵ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن