مشخصات بازیکن
T-REX :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Europe(EU) :کشور / منطقه
5.22.113.231 :آیپی
STEAM_1:1:205741475 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۴:۰۹:۴۲ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن