مشخصات بازیکن
ramb1z :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.238.154.127 :آیپی
STEAM_1:0:56379714 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Parham Beheshti Far :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۵:۴۲:۰۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ ۱۵:۴۲:۰۳ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن