مشخصات بازیکن
??Mz?? gamdom.com :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.184.75.144 :آیپی
STEAM_1:0:156438848 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Reza :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۸:۵۸:۵۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۲۲:۵۸:۵۵ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن