مشخصات بازیکن
Devil :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
128.65.168.93 :آیپی
STEAM_1:1:209023959 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۰:۱۸:۴۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۴:۱۸:۴۹ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن