مشخصات بازیکن
HaJ TooSeI :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.191.129.173 :آیپی
STEAM_1:0:161723123 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
ahang :دلیل بن شدن
Dr.Mohammad :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ۱۳:۰۶:۲۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ ۱۳:۰۶:۲۹ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن