مشخصات بازیکن
mosiG :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Denmark(DK) :کشور / منطقه
217.60.225.189 :آیپی
STEAM_1:0:185683627 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Parham Parvardi :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ ۰۰:۳۵:۴۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۰۰:۳۵:۴۲ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن