مشخصات بازیکن
mugiwara :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
91.98.178.185 :آیپی
STEAM_1:0:89906363 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ ۰۵:۱۵:۴۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۰۵:۱۵:۴۲ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن