مشخصات بازیکن
^AM$^ :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.233.57.42 :آیپی
STEAM_1:1:164698512 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ ۱۹:۴۰:۳۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۹:۴۰:۳۰ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن