مشخصات بازیکن
? Existansilon :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.184.141.35 :آیپی
STEAM_1:0:166697900 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Parham Parvardi :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۰۰:۳۳:۰۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۰۱:۳۳:۰۱ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن