مشخصات بازیکن
? A T A T A :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
United Arab Emirates(AE) :کشور / منطقه
86.98.94.246 :آیپی
STEAM_1:0:441766098 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Silent-Strafe Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۶:۲۲:۳۹ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن