مشخصات بازیکن
Dj12801 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Russian Federation(RU) :کشور / منطقه
84.18.118.23 :آیپی
STEAM_1:1:447158041 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۷:۰۰:۱۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۱۷:۰۰:۱۴ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن