مشخصات بازیکن
M_loner1 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
176.65.235.172 :آیپی
STEAM_1:0:219609910 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Sahand Mohseni :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۸:۲۲:۴۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۱۸:۲۲:۴۹ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن