مشخصات بازیکن
dEEp! :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
91.98.175.65 :آیپی
STEAM_1:0:55085065 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۹:۴۴:۲۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۱۹:۴۴:۲۹ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن