مشخصات بازیکن
? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
188.211.199.41 :آیپی
STEAM_1:0:111564537 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۰۴:۵۴:۳۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ ۰۴:۵۴:۳۴ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن