مشخصات بازیکن
-Numb :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
188.210.121.21 :آیپی
STEAM_1:1:101009972 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
AliAkbar GafarBagloo (TaNHa!! or -RaD) :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۱۳:۵۰:۴۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳:۵۰:۴۲ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن