مشخصات بازیکن
Ar??n C??T?n :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.201.129.161 :آیپی
STEAM_1:0:441484751 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
Khashayar Tajedin :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۱۷:۴۵:۲۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۰۳:۱۷:۳۵ :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن