مشخصات بازیکن
BreAk :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.74.88.166 :آیپی
STEAM_1:0:207850657 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۱۸:۵۶:۱۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۸:۵۶:۱۱ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن