مشخصات بازیکن
AlIrEz4? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.56.251.150 :آیپی
STEAM_1:0:209572112 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۲۰:۴۲:۴۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۲۰:۴۲:۴۷ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن