مشخصات بازیکن
No Mercy :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Germany(DE) :کشور / منطقه
95.156.217.65 :آیپی
STEAM_1:0:226576498 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۲۰:۵۸:۲۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ ۲۰:۵۸:۲۶ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن