مشخصات بازیکن
HRZ :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.58.107.30 :آیپی
STEAM_1:1:268796747 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۲۱:۰۲:۳۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ ۲۱:۰۲:۳۸ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن