مشخصات بازیکن
PeRSiANA_ :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Denmark(DK) :کشور / منطقه
217.60.27.139 :آیپی
STEAM_1:1:220142923 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۲۱:۱۸:۵۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۲۱:۱۸:۵۷ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن