مشخصات بازیکن
????Montana Black???? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.7.86.110 :آیپی
STEAM_1:0:205153509 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Mehdi Habibi :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ ۱۷:۰۳:۲۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۷:۰۳:۲۹ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن