مشخصات بازیکن
You re Such A Fuckin Hoe Smiley :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Europe(EU) :کشور / منطقه
5.52.4.123 :آیپی
STEAM_1:0:171723906 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
Khashayar Tajedin :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ ۲۱:۴۵:۴۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ ۲۳:۰۰:۱۷ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن