مشخصات بازیکن
???????????????????????? :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
United Kingdom(GB) :کشور / منطقه
91.107.184.42 :آیپی
STEAM_1:0:175171379 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Silent-Strafe Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ ۲۲:۲۸:۴۹ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن