مشخصات بازیکن
?GOLD? Lennox :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
46.41.241.174 :آیپی
STEAM_1:0:102689945 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
Parham Beheshti Far :بن شده توسط
Khashayar Tajedin :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۰۱:۰۴:۵۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۲:۵۱:۴۹ :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن