مشخصات بازیکن
MM :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
178.131.225.212 :آیپی
STEAM_1:1:453031639 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Parham Beheshti Far :بن شده توسط
Parham Beheshti Far :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۰۱:۱۶:۴۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۰۱:۲۱:۴۹ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن