مشخصات بازیکن
You re Such A Fuckin Hoe Smiley :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Europe(EU) :کشور / منطقه
5.52.4.123 :آیپی
STEAM_1:0:171723906 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Bhop Assist Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
Ramin Mirzaee :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۸:۲۰:۰۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۸:۳۴:۴۳ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن