مشخصات بازیکن
amirhosein :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.181.19.87 :آیپی
STEAM_1:1:431625257 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۸:۵۷:۱۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۱۸:۵۷:۱۷ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن