مشخصات بازیکن
`NoGHTe- ?? ? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.178.79.49 :آیپی
STEAM_1:1:429340125 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spam Dadan Dar Mic Va Chat :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۲۰:۳۶:۰۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۰۰:۳۶:۰۶ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن