مشخصات بازیکن
lardin cs :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.151.214.66 :آیپی
STEAM_1:1:453239126 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Bhop Assist Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۲۱:۴۹:۰۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۲۱:۴۹:۰۸ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن