مشخصات بازیکن
extreme :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
188.212.65.103 :آیپی
STEAM_1:0:442014028 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Hossine Karimi :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۲۲:۲۲:۱۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۲۲:۲۲:۱۰ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن