مشخصات بازیکن
noob :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.59.58.232 :آیپی
STEAM_1:0:1856094 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۱۹:۴۸:۰۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۱۹:۴۸:۰۰ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن