مشخصات بازیکن
erph '-' :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.242.91.237 :آیپی
STEAM_1:0:202303958 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۱۲:۱۵:۰۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۲:۱۵:۰۴ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن