مشخصات بازیکن
ClaxX :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
46.224.236.255 :آیپی
STEAM_1:1:200482996 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۱۷:۵۶:۵۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۲۱:۵۶:۵۵ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن