مشخصات بازیکن
Exalted :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.255.246.169 :آیپی
STEAM_1:0:425533925 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
Ramin Mirzaee :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۲۰:۵۰:۵۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۲۰:۵۳:۱۹ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن