مشخصات بازیکن
..........?! :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Denmark(DK) :کشور / منطقه
217.60.249.250 :آیپی
STEAM_1:0:449660799 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
rush dar aim :دلیل بن شدن
Mehdi Habibi :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۶:۰۲:۰۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۶:۱۲:۰۲ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن