مشخصات بازیکن
PEDRAM_ALIM :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.181.74.142 :آیپی
STEAM_1:1:219483448 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
ignoring admin :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۲۱:۳۱:۰۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ ۰۱:۳۱:۰۴ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن