مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.239.44.120 :آیپی
STEAM_1:0:442639934 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Hossine Karimi :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ ۰۸:۴۴:۱۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۰۸:۴۴:۱۸ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن