مشخصات بازیکن
Ydday :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
93.119.79.254 :آیپی
STEAM_1:1:31724939 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ ۱۱:۳۷:۰۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۱:۳۷:۰۴ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن