مشخصات بازیکن
Rise :نام پلییر
بن موقت :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.183.54.232 :آیپی
STEAM_1:0:432773986 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Bhop Assist Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ ۱۷:۲۵:۵۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۱۷:۲۵:۵۰ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن