مشخصات بازیکن
s1mple :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
176.115.140.69 :آیپی
STEAM_1:0:426726863 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spam Dadan Dar Mic Va Chat :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
Khashayar Tajedin :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ ۱۹:۵۸:۳۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۲:۵۱:۳۴ :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن