مشخصات بازیکن
FBI :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.191.140.212 :آیپی
STEAM_1:1:454700882 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spam Dadan Dar Mic Va Chat :دلیل بن شدن
Parham Beheshti Far :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ ۰۴:۱۴:۲۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ ۰۴:۲۴:۲۲ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن