مشخصات بازیکن
joker :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
31.14.149.101 :آیپی
STEAM_1:0:444384091 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
Niloofar Sharifi | Niloo Monster :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۰۲:۴۹:۲۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۰۶:۴۹:۲۵ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن