مشخصات بازیکن
ReZa sha rohat shad :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
217.24.151.0 :آیپی
STEAM_1:1:121425143 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Saeed Pahlavan | Magical :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۰۳:۴۱:۱۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۰۴:۴۱:۱۰ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن