مشخصات بازیکن
?B1G1 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Russian Federation(RU) :کشور / منطقه
87.251.148.254 :آیپی
STEAM_1:0:219416240 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۱:۵۸:۳۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۲:۰۸:۳۰ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن