مشخصات بازیکن
R. :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
217.24.151.0 :آیپی
STEAM_1:0:96077481 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
[SourceSleuth] Duplicate account :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۰۳:۴۳:۲۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۰۵:۴۳:۲۷ :تاریخ آنبن
2 ساعت :مدت زمان بن