مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.57.102.95 :آیپی
STEAM_1:0:450517423 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Abusive :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۱:۵۹:۵۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۱:۵۹:۵۹ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن