مشخصات بازیکن
AZAZIL :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.176.95.180 :آیپی
STEAM_1:1:230490108 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Aimbot Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
Khashayar Tajedin :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27019 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۵:۰۲:۰۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۲۱:۲۳:۲۱ :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن